Buroinfra is partner voor overheid en bedrijfsleven. Voor een juiste prijsvorming is een goed contract belangrijk. Wij hebben ervaring met diverse contractvormen:

- RAW bestek

- Construct bestek

- Design en Construct

- Beeld bestek

- Volume bestek

- Opstellen communicatieplannen EMVI

- Opstellen plan van aanpak EMVI

 

Voor de overheid zijn de aanbestedingsprocedures vastgelegd in het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012). Een minder bekende procedure is het aanbesteden door middel van veilen. Wij informeren u graag over de voor- en nadelen.

RAW bestek Bouw- en woonrijp maken Uitbreidingsplan Moerdamme Oostdijk

Buroinfra Ingenieursbureau Civiele Techniek  | contact: info@buroinfra.nl telefoon: 0113-751203