Tijdens de uitvoering van een werk is het nodig de kwaliteit te bewaken en te controleren.

Ook is het van groot belang de financiële afwikkeling van het project in de gaten te houden en zo goed mogelijk te beheersen. Wanneer de werkzaamheden plaatsvinden in de openbare ruimte is communicatie met alle belanghebbenden van groot belang om een project tot een goed einde te brengen. 

 

          Toezicht houden is meer dan kijken...

 

De kwaliteit van een werk wordt tijdens de uitvoering bepaald. Om een kwalitatief goed werk tot stand te brengen is een goede verstandhouding nodig tussen de aannemer, directie en belanghebbenden. De rechten en plichten moeten duidelijk zijn en voor alle belanghebbenden moet helder zijn wie waarvoor verantwoordelijk is.

 

 

        Kies daarom voor ervaring en kies voor Buroinfra!

Ontwerp, bestek en tekening, directievoering en toezicht Sluis

Buroinfra Ingenieursbureau Civiele Techniek  | contact: info@buroinfra.nl telefoon: 0113-751203