Diensten

– Advies
– Contractvorming
– Directievoering en toezicht
– Ontwerp- en projectvoorbereiding
– Meetwerkzaamheden
– Sterkteberekeningen en leidingsystemen
– Verkeerskundig onderzoek

 

Ontwerp- en projectvoorbereiding

Als ingenieursbureau met een brede ervaring in ons vakgebied stellen we ontwerp op voor grote en kleinschalige werken zoals weg- of riolering-reconstructies. We zijn ook graag creatief bezig met het uitdenken van oplossingen.

Het is onze kracht om de vraagstelling tot in detail te doordenken en zo samen met onze klanten tot een duurzame oplossing te komen. 

Ons werkgebied ligt op veel terreinen. Er valt te denken aan:
– Inrichting woningbouwplannen en bedrijfsterreinen
– Reconstructies wegen en riolering, rioleringswerkzaamheden, rioolgemalen en persleidingen
– Natuurinrichting, stuwen, duikers, oeverconstructies, steigers en andere waterbouwkundige constructies
– Baggerwerken en grondwerk

Contractvorming

Op verzoek van onze klanten worden de plannen vaak omgezet in een contract, waarna een geschikte werknemer wordt gezocht om het werk aan te besteden.

In veel gevallen wordt een RAW bestek opgesteld. Veel opdrachtgevers kiezen hiervoor omdat het eenduidig is. Soms is de vraagstelling anders en wil de opdrachtgever een UAVGC contract. Ook met andere contractvormen zoals volumebestekken hebben we de nodige ervaring.

Regelmatig zijn we betrokken bij het opstellen van EMVI plannen. We doen dit van twee kanten: aan de zijde van de opdrachtgevers beoordelen we de ingediende plannen en bij andere werken stellen we ook plannen op voor aannemers.

Directievoering en toezicht

Voor veel van onze opdrachtgevers voeren we directie en toezicht uit op de bestekken die we hebben opgesteld. We zijn daarbij de spil tussen de opdrachtgever en de aannemer op het werk. 

Op het werk controleren we kwaliteit, meten we hoeveelheden en zorgen we voor de financiële afwikkeling. Om een werk naar tevredenheid af te kunnen ronden, is communicatie met belanghebbenden van essentieel belang. We werken immers in de buitenruimte die vele gebruikers heeft.

Bij toezicht is communicatie een van onze speerpunten waarmee we onze opdrachtgevers volledig ontzorgen.

“Toezicht houden is meer dan kijken...”

Sterkteberekeningen en leidingsystemen

Voor de aanleg van rioolpersleidingen wordt een trace studie gemaakt.

Bij het uitwerken wordt steeds vaker gekozen voor het sleufloos aanbrengen van de leidingen.

Voor onze opdrachtgever maken we ook sterkteberekeningen voor kruisingen met waterstaats werken, zoals wegen, waterlopen en dijken. 

De sterkteberekeningen worden uitgevoerd conform NEN 3650 en 3651 met het programma SIGMA.

Meetwerkzaamheden

Meetwerkzaamheden voeren we uit met DGPS. Bouwprojecten worden vaak vooraf ingemeten, waarna de nieuwe situatie er pasklaar op geprojecteerd kan worden. Dit kan in 3D model met behulp van Civiel-3D.

Tijdens de aanleg van bouwprojecten zetten we het werk uit of voeren we controlemetingen uit. Vaak zijn dit ook volumebepalingen in 3D uitgewerkt. 

Advies

Tijdens het bouwproces worden voorstellen gedaan en keuzes gemaakt. Dit is een interactief proces, waarbij wij graag een adviserende rol spelen. We maken realistische afwegingen die voldoen aan de wensen van onze klanten. Op basis van kennis en ervaring kunnen we buiten de kaders denken en in overleg met u tot nog een betere oplossing komen.