Contractvorming

Op verzoek zetten we uw ideeën en plannen om in een contract. Aan de hand van dit contract kan er een geschikte werknemer worden gekoppeld aan uw project.
In de meeste gevallen wordt er een RAW bestek opgesteld (de standaard bestekssystematiek in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)-sector).

Wilt u meer informatie over het opzetten van een bestek?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Directievoering en toezicht

Op veel van onze projecten, maar ook vaak op andere projecten, begeleiden we de uitvoering als directievoerder of toezichthouder. Hierbij valt te denken aan:

– Communicatie

– Dagelijks toezicht
– Financiën
– Kwaliteitscontrole
– Planning

 

Projecten: asfaltonderhoud Goes / Van Klinkenbergstraat Yerseke / Wilhelminastraat Kortgene / Olmentuin Steenbergen / nieuwbouw Cedrah Vlaardingen / onderhoud en renovatie houtconstructies Goes

Meetwerkzaamheden

We voeren meet- en inspectiewerkzaamheden uit met DGPS en Total Station:

 

Projecten: inventarisatie riolering Domburg / weginspectie haven Kamperland / uitzetwerkzaamheden Mannee / inmeten revisie rioleringswerkzaamheden Wemeldinge /
uitzetten of controle erfgrenzen particulieren / slibdiktemeting waterpartij Domburg / inspectie
duiker Hoedekenskerke / inspectie bruggen Schouwen-Duiveland

Advies

In gesprek met onze klanten delen we onze kennis en ervaring. Vraagstukken van klanten kunnen verder
uitgewerkt worden met een daarbij behorende afweging en een kostenraming, zodat de beste keus
gemaakt kan worden.
– Contractvorming

– Variantenstudie
– Verkeerskundig advies

 

Projecten: reconstructie en rioolvervanging Friesestraat EMVI / aanleg Randweg Hoedekenskerke / nadere uitwerking varianten ontsluiting Veerse Meer / verkeersadvies Kortgene / skatebaan Middelburg UAV-GC

Werkvoorbereiding

Voor onze opdrachtgevers, van Provincie Zeeland tot particulieren, bereiden we projecten voor
zoals:

– Aanleg wegen en fietspaden

– Aanleg riolering

– Gestuurde boringen
– Nieuwbouwplannen
– Reconstructie wegen
– Waterwerken

 

Projecten: nieuwbouwwijk Essenvelt Middelburg / nieuwbouwwijk Molenvliet Tholen / nieuwbouwwijk Bovendonken Hoeven / Randweg Hoedekenskerke / inbreidingsplan Smerdiek Sint-Maartensdijk / rotonde Koudekerkseweg / fietspad en landbouwweg N286 Poortvliet

Sterkteberekeningen en leidingsystemen

Voor de aanleg van rioolpersleidingen wordt een tracéstudie gemaakt. Bij het uitwerken wordt steeds vaker gekozen voor het sleufloos aanbrengen van de leidingen.
Tevens maken we sterkteberekeningen voor kruisingen met waterstaatswerken, zoals wegen, waterlopen en dijken. De sterkteberekeningen worden uitgevoerd conform NEN 3650 en 3651 met het programma SIGMA.